Solfilm Hacksta – 900 kvm

Störande och värmande sol genom ett takfönster kan regleras med hjälp av, 3M Prestige 40 ext, som vi gjorde på en fastighet i Hacksta i Västerås. Med hjälp av solfilmen reducerades värmen inomhus och energibesparingen ändrades med 248 000 Kwh/år. Ytan vi bearbetade var på 900 kvm.

Kund Kungsleden Produktkategorier Solfilm,

Facebook