Klimatfilm på K-märkt hus

Castellums fastighet i Kopparlunden i Västerås är K-märkt och har gamla, vackra fönster, dock med dåligt U-värde. U-värde är värmegenomgångskoefficienten, som man betecknar med U, det är den egenskap som anger hur bra en byggnadsdel isolerar, t ex en vägg.

Vintertid fick man ofta felanmälningar från hyresgästerna gällande kallras. Höjdes värmen för att kompensera kallraset fann de som inte satt vid fönstren att det blev för varmt.

På ett K-märkt hus får man inte göra vad som helst, och i synnerhet inte påverka fasadens utseende. Men med SunStops metallfria klimatfilm såg man ingen skillnad på utsidan av fastigheten och det sig vara en effektiv lösning och det blev en väldigt smidig lösning för fastigheten i Kopparlunden.
Efter att SunStop monterat klimatfilm på fönstren försvann kallras, obehag och klagomål.

Kund Castellum Produktkategorier Klimatfilm,

Facebook