Knutbyskolan Uppsala

Ljustonad, metallfri, solfilm monterades på Knutbyskolan. Denna solfilm reducerade värmeinstrålning och ger nu elever och personal på skolan ett mycket bättre inomhusklimat.

Kund Produktkategorier Solfilm,

Facebook