Kunskapsskolan, Västerås

Klimatfilm
Syftet här var att eliminera kallras från fönstren och att reducera värmeinstrålningen under sommartid.

Kund Produktkategorier Klimatfilm,

Facebook