Solfilm på del av fastighet, Ängelholm

Med hjälp av vår solfilm, 3M Prestige 40 ext, kunde vi hjälpa kunden att spara 5514 Kwh/år. Vi monterade solfilm på en del av en fastighet i Ängelholm, 16 kvm, och med hjälp av den så nådde vi målet som var att värmereducera och solavblända. Ett mindre jobb för oss, med stor energibesparing för kunden. Det blev en väl vald investering och det gör oss på SunStop nöjda.

Kund Produktkategorier Solfilm,

Facebook