Stadshuset Västerås – Kommunfullmäktigesalen


Ljustonad metallfri solfilm
Beställaren ville från början bara eliminera UV strålning på konstverk i lokalen, SunStop
kunde påvisa vilken värmereducering det innebär med vår ljustonade film istället för den
helt transparenta. Vilket blev den slutgiltiga lösningen och dom fick ett mycket bättre
inomhusklimat på köpet.

Kund Produktkategorier Solfilm,

Facebook