Stadshuset, Västerås

Ca 250 kvm fönsteryta, har fått ljustonad klimatfilm monterad.
Syftet var att eliminera kallras från fönstren och reducera värmeinstrålningen sommartid.

Kund Produktkategorier Klimatfilm,

Facebook