Solfilm 3M Prestige 70

Här provade vi att montera 3M Prestige 70 ext, en glaslik solfilm för värmereducering och för att se skillnaden mellan de olika fönstren, med och utan solfilm. Det visade sig att filmen var nästintill omöjlig att upptäcka både från in- och utsidan. Detta prov gav oss också svar på frågorna hur stor värmereducering samt solavbländning som solfilmen hjälpte till med. Svaret blev tydligt när vi hade 2 identiska platser att jämföra med varandra; det blev 50% minskning av värme, samt 20% solavbländning.

Kund Solfilm 3M Prestige 70 exterior Produktkategorier Solfilm,

Facebook