Säkerhetsfilm

För en säkrare arbetsmiljö

SunStops säkerhetsfilm ger en förstärkning på glasytor vilket ger en säkrare miljö, där varken människor, inredning eller utrustning riskerar att skadas av glassplitter. Samtidigt ökar det skyddet mot intrång.  De optiskt klara säkerhetsfilmerna är transparenta och omöjliga att upptäcka på glas, vilket gör dem till ett perfekt eftermonterat skydd.

Kontorsmiljö

En förstärkning med säkerhetsfilm på fönster ger en säkrare arbetsmiljö där medarbetare, inredning och utrustning inte riskerar att skadas av glassplitter. Du behöver inte längre kompromissa bort stora glasytor i kontorsmiljön som ger ljus och en skön känsla av rymd.

Butik

Skydda din butik mot inbrott och skadegörelse. SunStops säkerhetsfilmer kan avvärja inbrottsförsök tack vare att fönsterfilmen håller glaset på plats efter att fönstret har krossats. Säkerhetsfilmen ger ett kraftigt motstånd genom filmens draghållfasthet, vilket gör det mycket svårare att göra inbrott genom fönstret. I kombination med larm och andra stöldskydd kan risken att drabbas av inbrott minskas.

Skola

Det som började som en lek kan i värsta fall sluta med en olycka och skadade elever. Skolor utsätts ofta för vandalism, och skyddsfilmer kan därför monteras på utsidan av fönster eller speglar för att skydda mot skadegörelse. Vid spraymålning eller om någon målar, skriver, ristar eller etsar på fönstret är det enbart filmen som skadas. Filmen fungerar då som slitlager och kan enkelt bytas ut. SunStops säkerhetsfilm är det mest kostnadseffektiva skyddet mot splitterskador och en klok komplettering av övriga person- och stöldskydd.

Industri

Laminerat säkerhetsglas med ett lager plastfilm mellan två eller flera glas har hittills varit det vanligaste skyddet i industriella arbetsmiljöer. Dock kan det vid en kraftig explosion fortfarande flyga glassplitter från baksidan av ett lamellglas. Krossade fönster släpper dessutom in tryckvågen från explosionen vilket ger ytterligare följdskador. En komplettering med säkerhetsfilm kan begränsa skador från explosioner och rädda liv.

Facebook